II. Magyar Szentek hete

Nehéz szavakat találni arra a szeretetre, összefogásra, amely sok-sok ember fáradhatatlan és kitartó munkája által született meg a Jóisten kegyelméből. Változatos programok, valóban, mindenki találhatott kedvére valót az események között.

A hetünk röviden összefoglalva:
Osztályaink védőszentjeinek bemutatása énekesen, zenésen, rengeteg új információt megtudva az általunk már ismert szentek életéről. Mindez hittel és áhítattal. Rajeczky Benjámin tiszteletére emlékmise a zeneiskola közreműködésével, majd Márton-napi lámpás felvonulás több száz ember részvételével. Világító lámpások voltunk Pásztó sötét utcáin. Megható pillanatokat élhettünk együtt át…

Messziről érkezett vendégünk dr. Németh László pápai prelátus atya, aki egy lélekemelő szentmisét mutatott be közösségünknek, eközben megszentelte, megáldotta óvodánk és iskolánk új zászlaját, molinóját, s az emlékkönyvünket, ami az “Istennek hála!” címet viseli.
A látogatása a szentmisét követő beszélgetéssel vált teljessé. Köszönjük!

A szerda estét a “mozizók” töltötték együtt az iskolában, ahol egy nagyon szép filmet és tanúságtételt láthattunk a SZENT JAKAB útról.
A történet az életünkben is sokszor megjelenő és visszatérő próbatételekre, nehézségekre kereste a megoldásokat.

A pénteki zárónap feltette az egész hétre a koronát.

Délelőtt vendégünk volt Fr. Benvin Sebastian SVD, a Pápai Missziós Művek (Szent Gyermekség Műve) főigazgatója, aki bevezetett kicsiket és nagyokat egyaránt a “misszió” lényegébe, felcsigázva a gyermekeinket is arra, hogy egy kis lemondással, áldozattal milyen sok jót tehetünk környezetünkben és embertársainkkal.
Az érdekes előadás után meglátogatta intézményeinket is.

Délután kezdődött az ünnepélyes záróünnepség, amelyen felléptek óvodásaink Márton-napi műsorukkal, szerepelt iskolánk énekkara, Szécsényi István Balázs, iskolánk tanulója, aki az országos trombitaversenyen I. helyezést ért el, majd kiosztásra kerültek a kiírt pályázatok helyezettjeinek díjai is.

Ezután a Gável testvérek tartottak ízelítőt az estére hangolódva, amikor is egy vidám, Istent dicsőítő és Neki hálát adó koncerttel fejeződött be a 2014. évi Magyar Szentek Hete közösségünkben.
Köszönjük az Eucharist Zenekarnak a fellépést, és a színvonalas előadást. Ennél meghatóbban és felemelőbben nem is fejeződhetett volna be a hetünk. ISTENNEK LEGYEN ÉRTE HÁLA!

Köszönjük MINDENKINEK, aki bármilyen módon is hozzájárult a csodás hetünkhöz. Isten áldja és segítse őket továbbra is!

Sok szeretettel!