Aktuális programok

Augusztus 24-28.

hétfő-péntek

 08:00 – tanévnyitó próba

          Felelős: Tné N. Melinda, Iné T. Annamária, Tóth Lászlóné (1. o.) + ig., igh.

      – tantermek, ajtófeliratok, osztálytermek rendezése,

      – készülődés az új tanévre, adminisztráció,

          Felelős: of-k, pedagógusok, iskolatitkár

Augusztus 25.

kedd

 8:00 – Javítóvizsga

          Felelős: Tamásné Nagy Melinda, ig, Gné Kanyó Bea igh.

 9:00 – Alakuló értekezlet

                  o   Tűz- és munkavédelmi oktatás;

                        Felelős: ig, igh.

                  o   a Munkaterv ismertetése, megvitatása

                       Felelős: Barna Tiborné igazgató

                  o   a tantárgyfelosztás ismertetése (iskola)

                       Felelős: Gömbiczné Kanyó Beatrix igh.

                  o   a munkaközösségek alakuló értekezlete,
mkv-vezetők megválasztása, megerősítése, 1.
foglalkozás

                        Felelős: Tóth Lászlóné mkv. (TLné, Iné TA, HIné, GnéBea, BTné, Szné IA)
                                     Mné F. Melinda (MM, TnéM, PnéGyM, K. Jné, F.Csné, LD)

 15:00 – 18:00 Tankönyvosztás 1-3. évfolyam

           Felelős: Tamásné Nagy Melinda (tkv), Illésné Sánta Henriette (iskolatitkár)

 

Augusztus 27.

csütörtök

 09:00 – Tanévnyitó értekezlet 

             o a Munkaterv (Feladatellátási terv) módosítási javaslatok, elfogadás; véglegesítés

                          Felelős: Barna Tiborné igazgató

              o a munkaidő nyilvántartás folyamata (óvoda, iskola)

                         Felelős: Gömbiczné Kanyó Beatrix igh., Percze Jné óvodavezető

              o A továbbképzési terv ismertetése (MM, MFM, Gné Bea, PnéGyM, HBB és KPSZTI)

                         Felelős: Gömbiczné Kanyó Beatrix igh.

               o az iskola bejárása (munka- és balesetvédelmi szempontok)

 

Augusztus 28.

péntek

 15:00 – 18:00 Tankönyvosztás 4-6. évfolyam

           Felelős: Tamásné Nagy Melinda (tkv), Illésné Sánta Henriette (iskolatitkár)

Augusztus 31.

hétfő

 09:00 – Üzemorvosi vizsgálat

             Felelős: Barna Tiborné ig.

17:00 – VENI SANCTE  szentmise a templomban (óvoda, iskola)

18:00 – Ünnepélyes tanévnyitó  az iskolában

             Felelős: Tné N. Melinda, Iné T. Annamária, Tóth Lászlóné (1. o.)
Barna Tiborné ig., Bezák Tamás káplán, Gné Kanyó Beatrix igh, Illésné Sánta Henriette, Kné H. Andrea,