Köszöntő

„De akik az Úrban bíznak, erejük megújul,szárnyra kelnek, mint a sasok, futnak,és nem lankadnak meg,járnak, és nem fáradnak el.”

Izajás 40,31

Kedves Látogató!

Nagyon sok szeretettel köszöntöm intézményünk honlapján!

Az oldalon történő böngészés során betekintést kaphat intézményünk életébe, munkájába. Az alapdokumentumokból megismerheti az óvodánkban és iskolánkban folyó munka alapelveit, fontos pilléreit. A tanórai és tanórán kívüli foglalkozásokról, különböző eseményekről, aktualitásokról is tájékozódhat.

Óvodánk 3 csoporttal, iskolánk 1-8. évfolyamon 1-1 osztállyal működik. A családias hangulatú óvoda és iskola valóban második otthona a gyerekeknek.

Intézményünk irányvonalai közé tartoznak a keresztény szellemben való oktatás, a gyermekközpontúság, a hagyományőrzés, az egészségre nevelés és a teremtett világ védelme. Alapvető nevelési célunk az érett, felelős keresztény személyiségű emberek formálása, a személyes hit elmélyítése, a keresztény világnézet kialakítása, az egyéni képességek kibontakoztatása, tehetséggondozás, az empátia, tolerancia magas fokra fejlesztése. 

Valljuk, hogy minden gyermek tehetséges valamiben, és a mi feladatunk ezt megkeresni, felszínre hozni.  Ebben segít pedagógusaink felkészültsége, gyerekszeretete.

Olyan gyermekközpontú intézmény megteremtésére törekszünk, ahol gyermek, szülő és pedagógus egyaránt jól érzi magát.

Honlapunk  és ezáltal intézményünk megismeréséhez kívánok  jó nézelődést, böngészést!

Pádárné Györki Mariann

intézményvezető