Óvodai beiratkozás

1

Óvodai beiratkozás

A Magyar Szentek Római Katolikus Óvoda szeretettel hívja, várja leendő óvodásait

Az óvodai beíratás ideje: 2016. április 25-26. 8-16

A beíratás helye: Katolikus Óvoda épülete, Pásztó, Szent Imre tér 1/a.
Szükséges dokumentumok:
  • keresztlevél, plébánosi ajánlás,
  • születési anyakönyvi kivonat, lakcím kártya, TAJ kártya,
  • szülő személyi azonosító igazolványa,
  • a gyermek esetleges betegségeit igazoló dokumentumok,
  • amennyiben gyermekük szakértői véleménnyel rendelkezik a sajátos nevelési igényről szóló szakvélemény, beilleszkedési-tanulási-magatartási zavar megállapításáról szóló szakvélemény,
  • az étkezési térítési díj megállapításához a gyermekvédelmi kedvezményről, tartós betegségről, 3 vagy több gyermek nevelése esetén a családi pótlék folyósításáról szóló igazolások

Szeretettel várunk minden katolikus családot!

Percze Józsefné
óvodavezető

2