pdf Szülői tájékoztató az intézmény önértékelésről
pdf Szervezeti és működési szabályzat
pdf Pedagógiai program
pdf Házirend - Iskola
pdf Házirend - Óvoda
pdf Dohányzási tilalom
pdf Helyi értékelési szabályzat
pdf Honvédelmi intézkedési terv
pdf Az óvodai nevelés országos alapprogramjáról
pdf Óvodakötelezettség, óvodai nevelésre való jogosultság
pdf Óvodakötelezettség 2015. szeptember 1-től