Iskola

pdf Sütikezelési tájékoztató
pdf Adatkezelési szabályzat
pdf Pedagógiai-szakmai ellenőrzés
pdf Az iskolai dolgozatok és házi feladatok szabályai
pdf Tanulók le- és kimaradása, évfolyamismétlése
link Szervezeti és működési szabályzat, Pedagógiai program, Házirend

Kompetenciamérések

pdf Kompetenciamérés 2016
pdf Kompetenciamérés 2017
pdf Kompetenciamérés 2018
pdf Kompetenciamérés 2019
pdf Idegen nyelvi kompetenciamérés 2017
pdf Idegen nyelvi kompetenciamérés 2018
pdf Idegen nyelvi kompetenciamérés 2019


Osztályozó vizsgák

pdf A továbbhaladás feltételei
pdf Angol nyelv
pdf Biológia
pdf Ének-zene
pdf Fizika
pdf Földrajz
pdf Hittan
pdf Informatika
pdf Kémia
pdf Környezetismeret
pdf Magyar irodalom
pdf Magyar nyelv és irodalom
pdf Magyar nyelv
pdf Matematika
pdf Német nyelv
pdf Technika
pdf Természetismeret
pdf Testnevelés
pdf Történelem
pdf Vizuális kultúra


Óvoda

pdf Intézményi információk
pdf A tanulók le-és kimaradása