A Covid19 vírus miatt kialakult helyzetben rendkívüli elvárásoknak kell megfelelni diákoknak, szülőknek és pedagógusoknak egyaránt. Az iskola falai között megteszünk mindent a vírus kivédése érdekében. Ha azonban a járványügyi védekezés megkívánja és egyes osztályoknak, vagy az iskolának tantermen kívüli oktatást rendelnek el, meg kell találnunk a módját, hogy az oktatás zavartalanul folyjon. Ennek érdekében dolgozta ki a nevelőtestület a digitális oktatás eljárásrendjét.

A rendkívüli intézkedések elrendelése nem jelenti azt, hogy az iskolákban nincs tanítás, csupán azt, hogy az oktatás nem az iskola épületében folyik. A mindennapos iskolába járás helyett a tanulók távoktatási formában kötelesek tanulmányi kötelezettségeinek eleget tenni. A pedagógusok pedig a rendelkezésre álló informatikai segédeszközök által kötelesek biztosítani az oktatás zavartalan menetét.

A tantermen kívüli tanítási rendet az Oktatási Hivatal rendelheti el a Járási Hivatal, Népegészségügyi Osztályának és az Emberi Erőforrások Minisztériumának vizsgálata után.

Annak érdekében, hogy az oktatás ebben az esetben is hatékony legyen, intézményünk csatlakozott a Teams rendszerhez, melynek segítségével megfelelő minőségben tudunk online órákat tartani. Továbbá lehetőség van tananyag feltöltésére, tesztek készítésére is.

Elkészült a digitális oktatás órarendje, mely szerint az osztályok napi 2-3 tanórán vesznek részt 9-től 1245 óráig terjedő időszakban 15 perces szünetekkel. Az online órák segítik az új tananyag elsajátításának sikerét és a személye kapcsolat fenntartása is elengedhetetlen a nehéz időszakban. Az önállóan feldolgozott tananyag leadása ellenőrzésre, a felületre való feltöltéssel történhet.

Abban az esetben, ha az osztály egy része került karanténba, a pedagógus a jelenléti oktatás keretében tartja meg a karanténban nem lévő tanulóknak az órát, de mobil eszközzel (telefon), kamerával közvetítheti az otthon lévő tanulók számára. Ilyenkor a jelenlevő diákok aktivitására alapul az óra, az otthon lévők nem interaktív módon kapcsolódnak be, csak lehetőségük van a továbbhaladás követésére.

A készségtárgyak és az Informatika tárgyak oktatását (Ének, Technika, Vizuális kultúra, Testnevelés) tantermen kívüli oktatás idején építsük bele a digitális órarendben megtalálható tantárgyakba.

Az iskola vezetősége fenntartja a jogot, hogy folyamatosan ellenőrzése alatt tarthassa a rendszerben működő csoportokat, azokra rálátása legyen.

Csoportot csak a vezetőség engedélyével lehet létrehozni. Erre engedélyt kizárólag az intézményvezető által megbízott pedagógus kaphat.

 

A tanulók jogai a digitális oktatás során:

1. Minden tanulónak joga van a digitális oktatáshoz, azon belül tudása legjavának bizonyításához.

2. Minden tanulónak joga van arra, hogy tanulmányaihoz, a tanév sikeres teljesítéséhez a digitális oktatás formájában is – az iskolától elvárható kereteken belül – minden segítséget megkapjon.

3. Minden tanulónak joga van a digitális munkarenddel kapcsolatos nehézségei jelzésére.

4. Minden tanulónak joga van kérdésfeltevéshez, javaslattételhez, de csak szervezett keretek között, ill. oly módon, hogy mások tanuláshoz, ill. munkához való jogát, emberi méltóságát ne sértse.

5. A digitális munkarend nem tér el a tanév rendjétől, azaz a diáknak joga van a - napi szorgalmi idő utáni, a hétvégi és ünnepnapi, valamint a tanítási szünetek idejére szóló - pihenéshez.

 

A tanulók kötelezettségei a digitális oktatás során:

1. Az iskola digitális oktatáshoz felépített rendszerét csak és kizárólag tanulási célra használja.

2. A tanítási óra előtt 10 perccel előbb be kell jelentkezni a felületre, a megfelelő felszereléssel és íróeszközökkel.

3. Önállóan, engedély nélkül nem hoz létre csoportokat!

4. A digitális felületet nem használja magánjellegű célra, levelezésre, még akkor sem, ha ez tanulócsoporton belül történne!

5. Tiszteletben kell tartania tanulótársainak, tanárainak és az iskola többi dolgozójának emberi méltóságát, személyiségi jogait, családi és magánélethez való jogát.

6. Digitális, online magatartása, beszéde, megnyilvánulása legyen méltó az iskolához.

7. A személyiségi jogok, ill. a személyes adatokkal való önrendelkezési jog alapján az érintett engedélye, és a pedagógus hozzájárulása nélkül nem készíthet, továbbíthat, ill. hozhat nyilvánosságra hang- és képfelvételeket, ezeket az iskolai digitális felületre sem töltheti fel.

8. A digitális oktatás folyamán fellépő nehézségeit időben jeleznie kell.

9. A Teams-be feltöltött tartalmak, illetve a az oktatás keretein belül elhangzottak az iskola szellemi termékét képezik. Ezek megosztása más digitális (pl. Microsoft Stream, Youtube, TikTok, Facebook, Twitter, Instagram stb.) és nem digitális felületeken kizárólag az igazgató írásos engedélyével történhet!

10. Értekezletek hang-és képanyagának rögzítése a diákok számára szigorúan tilos, beleértve képernyőképek készítését, telefonnal történő rögzítését vagy bármilyen már formában való elmentését. Ennek megszegése minden esetben igazgatói szintű fegyelmi fokozattal jár, függetlenül a rögzített tartalomtól.

11. Viselkedésével nem zavarhatja környezetét, nem sérthet másokat!

12. Meghallgatja mások véleményét, tudomásul veszi másságát, véleményét csak mások tiszteletben tartásával mondja el.

13. Viselkedése, megnyilvánulásai a digitális tanrend folyamatában, az online térben is összhangban vannak az iskola keresztény szellemiségével, az intézményben folyó nevelő-oktató munka alapelveivel.

14. A tanulónak a tanár által meghatározott időben és módon – a diák lehetőségeit figyelembe véve - számot kell adni tudásáról. Amennyiben ez adott időben a tanuló önhibáján kívül nem valósul meg, a következő alkalommal a beszámoló már kötelező.

15. A tanulónak/szülőnek nyomon kell követnie az elektronikus naplót, a tantárgyi értékelések hivatalos dokumentuma továbbra is az F2 e-napló.

 

Az alsó tagozat digitális órarendje

 

1. o

Hétfő

Kedd

Szerda

Csütörtök

Péntek

900-945

Magyar

Matematika

Magyar

Matematika

Magyar

1000-1045

Matematika

Magyar

Matematika

Magyar

Matematika

 

2. o

Hétfő

Kedd

Szerda

Csütörtök

Péntek

900-945

Magyar

Matematika

Magyar

Matematika

Magyar

1000-1045

Matematika

Magyar

Matematika

Magyar

Matematika

 

3. o

Hétfő

Kedd

Szerda

Csütörtök

Péntek

900-945

Magyar

Matematika

Magyar

Matematika

Magyar

1000-1045

Matematika

Magyar

Matematika

Magyar

Matematika

1100-1145

   

Hittan

   

 

4. o

Hétfő

Kedd

Szerda

Csütörtök

Péntek

900-945

Matematika

Matematika

Magyar

Matematika

Magyar

1000-1045

Angol/Német

Magyar

Matematika

Magyar

Környezet.

1100-1145

Hittan

       

 

 

A felső tagozat digitális órarendje

 

5. o

Hétfő

Kedd

Szerda

Csütörtök

Péntek

900-945

   

Matematika

Magyar

Természet.

1000-1045

Magyar

Angol

Történelem

 Hittan

Matematika

1100-1145

Matematika

       

1200-1245

Angol

       

 

6. o

Hétfő

Kedd

Szerda

Csütörtök

Péntek

900-945

Magyar

Történelem

Angol/Német

Természet.

Magyar

1000-1045

 Hittan

Matematika

Matematika

Matematika

Angol/Német

1100-1145

   

Magyar

   

 

7. o

Hétfő

Kedd

Szerda

Csütörtök

Péntek

900-945

Matematika

Angol/Német

Magyar

Matematika

Fizika

1000-1045

 

Történelem

Biológia

Kémia

Magyar

1100-1145

Magyar

Földrajz

 Hittan

 

Matemat.

1200-1245

     

Angol/Német

 

 

8. o

Hétfő

Kedd

Szerda

Csütörtök

Péntek

900-945

Angol/Német

Biológia

Kémia

Angol/Ném.

Matemat.

1000-1045

Matematika

Magyar

Magyar

Magyar

Földrajz

1100-1145

Fizika

Matemat.

Történelem