a Magyar Szentek Római Katolikus Általános Iskolában

A köznevelésben tanuló gyermekek és a munkájukat végző pedagógusok közvetve több millió állampolgárral vannak napi szintű kapcsolatban. Ezért különösen fontos a koronavírus elleni védekezés minél hatékonyabb megszervezése.

Kérjük Diákjainkat és a kedves Szülőket, Pedagógusokat, hogy saját és mások egészségének védelmében tartsák be az intézmény által meghatározott szabályokat!

Az intézményünkre vonatkozó járványügyi eljárásrendet az EMMI által kibocsátott járványügyi protokoll alapján állítottuk össze.

 1. A nevelési-oktatási intézményeket kizárólag egészséges, tüneteket nem mutató gyermek, tanuló látogathatja. Az oktatásban és nevelésben, illetve az intézmények működtetésében csak egészséges és tünetmentes dolgozó vehet részt.
 2. Kérjük a kedves Szülőket, hogy amennyiben gyermeküknél tüneteket észlelnek, a NNK aktuális eljárásrendje alapján gondoskodjanak orvosi vizsgálatról.
 3. A szülő köteles az iskolát értesíteni, ha a gyermeknél koronavírus-gyanú vagy igazolt fertőzés van.
 4. Az a gyermek, tanuló vagy pedagógus, aki bármilyen betegség miatt otthon marad, a háziorvos, kezelőorvos igazolásával jöhet újra az intézménybe. Hatósági házi karantén esetén a járványügyi hatóság által kiadott, a járványügyi megfigyelést feloldó határozatot szükséges bemutatni.
 5. Iskolánkban próbáljuk elkerülni a nagyobb csoportosulásra okot adó tevékenységeket.
 6. A szülők gyermeküket reggelente az iskola kapujáig kísérhetik.
 7. Szülők az iskola épületébe kizárólag indokolt esetben, védőfelszerelésben jöhetnek be.
 8. A tanítási órákon, foglalkozásokon a maszk viselése lehetséges, de nem kötelező.
 9. Szünetben, a folyosón maszk viselése kötelező!
 10. A szaktantermekben az osztályok váltása között felületfertőtlenítést végzünk.
 11. A testnevelésórákat az időjárás függvényében javasolt szabad téren megtartani. Az órák során mellőzni kell a szoros testi kontaktust igénylő feladatokat.
 12. A megfelelő védőtávolság betartása különösen fontos a mosdókban, illetve az öltözőkben, ezért a tornaórák előtti és utáni öltözésnél tekintettel kell lenni arra, hogy elkerülhető legyen az öltözőkben történő csoportosulás.
 13. Szülői értekezletek online formában tartjuk, kivétel az 1. osztály
 14. Az intézménybe érkezéskor, étkezések előtt és után minden belépő alaposan mosson kezet!
 15. 2020. október 1-től a köznevelési intézményekben kötelező a foglalkoztatottak és tanulók testhőmérsékletének mérése. A foglalkoztatottaknak csak akkor lehet az intézménybe belépni, ha az érkezéskor a testhőmérséklet nem haladja meg a 37,8oC-t. Tanuló esetén, ha testhőmérséklete meghaladja a fenti értéket elkülönítjük és értesítjük a szülőt.
 16. Kiemelt figyelmet kell fordítani az alapvető higiénés szabályok betartására. Az egyes tevékenységeket megelőzően és azokat követően szappanos kézmosással kell biztosítani a személyes tisztaságot!
 17. A személyi higiéné alapvető szabályairól a tanulók részletes, az adott korosztálynak megfelelő szintű tájékoztatást kapnak. (köhögési-, tüsszentési etikett, kézmosás)
 18. A köhögéssel, tüsszentéssel a különböző felületekre került vírus inaktiválása érdekében az intézmény gondoskodik a napi többszöri fertőtlenítő takarításról (kilincsek, villanykapcsolók, mosdók stb.)
 19. A tanulók kéztörlésre papírtörlőt vagy saját, névvel ellátott törölközőt használjanak!
 20. A takarítást, fertőtlenítést úgy szervezzük meg, hogy az a gyermekek egészségét ne veszélyeztesse.
 21. Amennyiben az egészségügyi ellátás korlátozásának elrendelésére nem kerül sor, az egészségügyi szűrővizsgálatokat, és egyéb feladatokat maradéktalanul, a szükséges szabályok betartásával el kell végezni.
 22. Annak a tanulónak az iskolai hiányzását, aki a vírusfertőzés szempontjából veszélyeztetett csoportba tartozik tartós betegsége miatt, esetleges hiányzását igazolt hiányzásnak kell tekinteni. Igazolt hiányzásnak tekintendő továbbá, ha a gyermek, a tanuló hatósági karanténba kerül a részére előírt karantén időszakára. Ezen időszakban a tanuló az otthona elhagyása nélkül, a pedagógusokkal egyeztetett kapcsolattartási és számonkérési forma mellett részt vehet az oktatásban.
 23. Ha valakin fertőzés tünetei észlelhetők, haladéktalanul el kell őt különíteni, egyúttal értesíteni kell az iskolaegészségügyi orvost, aki az érvényes eljárásrend szerint dönt a további teendőkről. Gyermek esetén a szülő/gondviselő értesítéséről is gondoskodni kell, akinek a figyelmét fel kell hívni arra, hogy feltétlenül keressék meg telefonon a gyermek háziorvosát. Azt követően az orvos utasításainak alapján járjanak el.
 • A beteg gyermek felügyeletét ellátó személynek kesztyű és maszk használata kötelező. A gyermek az iskolába – hasonlóan más megbetegedésekhez – kizárólag orvosi igazolással térhet vissza, melyet az intézmények el kell fogadnia, azt saját hatáskörben nem bírálhatja felül.
 • A tantermen kívüli, digitális munkarendben a nevelés-oktatás, a tanulási folyamat ellenőrzése és támogatása a pedagógusok és a tanulók online vagy más, személyes találkozást nem igénylő kapcsolatában – elsősorban digitális eszközök alkalmazásával – történik. A tanulók a tantermen kívüli, digitális munkarend elrendelését követő naptól az iskolát oktatási célból nem látogathatják.

Megértésüket és együttműködésüket köszönjük!

Pádárné Györki Mariann

intézményvezető