A Magyar Szentek Római Katolikus Általános Iskola 2013. szeptember 1-jén nyitotta meg kapuit. Pásztó város központjában, a műemlék övezetében helyezkedik el, a Szent Lőrinc Plébániatemplom tövében. Iskolánk közelében található a Teleki László Művelődési Központ és Könyvtár és a városi Múzeum épületegyüttese. Szintén a közelben van a Rajeczky Benjámin Zeneiskola. Mindezek az adottságok lehetővé teszik számunkra, hogy rendhagyó oktatási formákat válasszunk tevékenységeink megvalósításához.

Az épület 2017-ben esett át egy nagyobb mértékű felújításon, mely az energetikai hatékonyság növelése mellett a közel 110 éves épület külső esztétikájának újjászületését is eredményezte.

A 2020-as év elején került átadásra a fenntartói beruházással épült modern, esztétikus külsejű tornatermünk, a dákok nagy örömére.

Iskolánk esztétikájára az igényesség jellemző. A pedagógusok nagy hangsúlyt fektetnek a barátságos, családias környezet kialakítására. A faliújságok és a dekorációk az aktualitások megjelenítése mellett, mind ezt a cél szolgálják.

A tanórai foglalkozások szervezésénél előtérbe helyezzük a korszerű tanulásmódszertani eszközök használatát, a diákok tevékenykedtetését. Valamennyi tantermünkben interaktív tábla áll a diákok és tanárok rendelkezésére. Az iskolának a tudás, az ismeretanyag átadásán túl készségeket, képességeket és a személyiséget is fejlesztenie kell. Ennek érdekében számos közösségi programot szervezünk a gyerekek számára, így lelki programok, kirándulások, farsang, jeles napokhoz kapcsolódó ünnepségek, megemlékezések, osztályszintű rendezvények, versenyek, táborok. Tanulóink aktívan részt vesznek tanulmányi versenyeken is. A városi, kistérségi, megyei, egyházmegyei és országos versenyekre való eljutás egyaránt jellemző.

Iskolánkban a diákok részt vesznek a Családi Életre Nevelés programban. A foglalkozás célja a harmonikus családi minta közvetítése, családi közösségek megbecsülése, a helyes önértékelés kialakítása. Mindezeket játékos foglalkoztatásokkal, a gyermekek aktív bevonásával valósítjuk meg.

A Plébánia területén található az Iskolakertünk, mely az organikus pedagógia irányelveit követve, a fenntarthatóságra nevelésben segíti munkánkat. Az organikus pedagógia a katolikus -keresztény értékszemlélet mindennapos gyakorlatát szolgálja.

Egyházi fenntartású katolikus iskolaként tanulóink heti két órában tanulnak hittant. Az iskolában a hetet közös imával, úgynevezett hétindító lelki percekkel kezdjük. A közös ima és ének, a születésnaposok köszöntése után a hetet úgy tudjuk elkezdeni, hogy a gyerekek és a felnőttek lelkébe is béke, nyugalom költözik. Ez az alkalom is összekovácsolja a közösséget.

Szerdán reggel egy tized rózsafüzért mondunk el. Minden titkot más és más osztály mond. Már a legkisebbek is áhítattal végzik. Minden hónap első keddjén, iskolai szentmisén veszünk részt.

Húsvét és Karácsony előtt az atyákkal egyeztetve gyónást szervezünk az iskolában. Minden évben készülünk pásztorjátékkal, melyet többek között előadunk az Idősek Átmeneti Otthonában és természetesen a templomban is.

Fontos számunkra a környezetvédelem és a hagyományőrzés, valamint az, hogy tanulóinknak minél szélesebb ismereteik legyenek a jövőjüket érintő kérdésekben. Ezek érdekében rendhagyó programokat, tematikus órákat szervezünk számukra.

Az eddig elballagott nyolcadikos tanulóink 95 százaléka nyert felvételt az első megjelölt középiskolai helyre. Az országos kompetenciamérés eredményei alapján intézményünk eredménye nem különbözik szignifikánsan az adott értéktől. Azonban a kisvárosi iskolák átlagától jobb teljesítményt mutat. Szövegértés terén eredményeink meghaladják az országos átlagot is.

Alsó tagozaton az oktatás iskolaotthonos formában 16 óráig tart. A felsős tanulók számára tanulószobai foglalkozásokat, fejlesztő órákat, sportköri foglalkozásokat szervezünk. Az énekkar iskolai ünnepélyek állandó fellépője.

Több programunk immár hagyományra tekint vissza. Ilyen az iskola névadójához fűződő rendezvénysorozat, a Magyar Szentek és Boldogok napja kapcsán megrendezett Magyar Szentek Hetének programjai és zárórendezvénye. A farsangi bálunkat a helyi televízióban is figyelemmel kísérhetik az érdeklődők. Karácsonyt várva, Adventi vásárt rendezünk az iskola előtti téren, az egész város örömére. A SZÜK által évi rendszerességgel megszervezett Jótékonysági bálunk is várt esemény.

Büszkék vagyunk iskolánkra, diákjainkra. Célunk, hogy a keresztény értékrend követésével, keresztény lelkülettel, egymásra figyeléssel, magas szintű szakmai munkával, szépre és jóra neveljük a ránk bízott gyermekeket és fogékony, művelt személyiségeket, boldog embereket neveljünk.