Kedves Szülők!

A napirendünk csak általános tájékoztatásul szolgál. Természetesen minden csoportnak egyénileg eltérhet a napirendje ettől a táblázattól.

7.00 - 9.15

Gyermekek fogadása, játék, tízórai
Szabad játék, párhuzamosan tervezett differenciált tevékenység a csoportszobában vagy a szabadban.

9.15 – 10.00

Tevékenységbe ágyazott, a gyermekek egyéni képességeihez igazodó műveltségtartalmak közvetítése, a tevékenységekben megvalósuló tanulás
Verselés, mesélés, Ének, zene, énekes játék, gyermektánc

Rajzolás, festés, mintázás, kézimunka, Mozgás

A külső világ tevékeny megismerése matematikai tartalmú tapasztalatok szerzése

10.00 – 10.10

Mindennapos frissítő mozgás (teremben vagy szabadban)

10.10 -10.20

Hitre nevelés, az elcsendesedés feltételeinek megteremtése

10.20 – 12.00

Gyümölcsfogyasztás.
Gondozási feladatok – szabad játék, ismerkedés a teremtett világgal, megfigyelések végzése spontán és szervezett formában. Az egészséges életmódot erősítő egyéb tevékenység a szabad levegőn

12.00 -13.00

Gondozási feladatok – Étkezés

13.00 – 14.45

Gondozási feladatok – Pihenés

14.45 – 15.15

Gondozási feladatok, étkezés

15.15 – 17.00

Szabad játék, párhuzamosan végezhető tevékenység a szülők érkezéséig.