Katolikus óvodánk 2012. szeptember 1-jén nyitotta meg kapuit, egy vegyes életkorú csoporttal. Árnyas, füves udvarral rendelkező óvodánk épületének alapjait több mint 100 évvel ezelőtt rakták le, végig óvodaként funkcionált. A pásztói plébánia kezdeményezésére a Váci Egyházmegye tulajdonába került, az elmúlt két évben teljesen megújult, kívül-belül. Az elmúlt ősszel már két csoport fogadta a kis óvodásokat, s az előttünk álló harmadik nevelési évben nagy örömünkre ismét újabb csoport beindításának szervezési munkái folynak.
Ez a dinamikus fejlődés jelzi az intézmény alapítóinak hosszú távú szándékait, céljait, a dolgozók katolikus elhivatottságának mértékét, a gyermeküket erre a katolikus nevelőközösségre rábízó családok növekvő bizalmát.

Mi óvodapedagógusok és segítőink különleges helyzetben vagyunk itt az óvodában, hiszen módunkban áll a saját életünkben megtapasztalt és megvalósított isteni szeretetet a kisgyermekek lelkében elültetni, és így megalapozni a későbbi fölnőtt, egészséges istenképet.
Amikor a családok gyermekeik nevelésébe elsőként minket, az óvoda intézményét és dolgozóit bevonnak, akkor a legfontosabb elvárásuk, hogy gyermekük ezután is szeretve legyen. Mi pedig a jezsuita atya Mócsy Imre szavait tartjuk szemünk előtt: A szeretet parancsa az, hogy tedd a felebarátod életét szebbé, jobbá, gazdagabbá, tartalmasabbá. Ez kell legyen az élet-központunk, erre motiváljuk a velünk kapcsolatban élő embereket, felnőtteket, gyermekeket egyaránt.

A pedagógiai programunk a környezetünk megismerésére, ezen belül hagyományaink közvetítésére, az anyanyelvi nevelésre, és a katolikus hit átadására épül. Óvodásaink legfőbb tevékenysége a játék. A kisgyermek mindent játék során tanul meg, miközben az fejleszti emlékezetét, fantáziáját, akaratát, erkölcsi ítélőképességét és szocializálódását. Valljuk, hogy a keresztény életnek is a játék a gyakorlóterülete.
A rossz játék az erőszak, a szabadosság, s egyéb bajok eszköze, melegágya, az önzés, az indulatok, a gátlástalan törtetés elindítója. A jó játék az erkölcs, a szolidaritás, a kitartás, a keresztény emberi magatartás, a szeretet és megbocsátás megalapozója és fejlesztője.

Az óvodapedagógusok

„Isteni teremtés csodája a földbe vetett mag is.
Kicsírázik, szárba szökken, levelet hajt, virágzik és termést hoz.
Mindez nem a kertész munkája,
hanem a Teremtő által belehelyezett program szerint megy végbe.
Mégis nagyon sok múlik a kertész munkáján is.
Már a magvetés előkészítésében, majd a palánta gondos ápolásában.”

(Pálhegyi Ferenc: Pedagógiai kalauz)